Petroleumshandel 29


Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Fjord, Havn, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Brygge, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Nygårdsgaten 93.]

Bensintank, Lastebil, Personbil, Søyler, Bensinstasjon, Automobilforretninger og rekvisita, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg i Skålevik]

Dampskip, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg i Skålevik]

Fjell, Dampskip, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg ved Skålevik]

Dampskip, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

Lastebil, Allmenning, Aviskiosk, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

1927-05-10

Mann, Lastebil, Allmenning, Aviskiosk, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Bensinbil parkert ved bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Bensintank, Lastebil, Reklameskilt, Bensinstasjon, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

Tegning, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Esso på Ole Bulls plass]

Port, Stakittgjerde, Personbil, Bensinstasjon, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon på Festningskaien]

Personbil, Bensinstasjon, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Liten bensinstasjon/pumpe]

Gatedør, Murbolig, Bensinstasjon, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinsstasjon, Vestlandske Petroleumskompani, Nygårdsgaten 93]

Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilrepaationsverksteder, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumkompanis anlegg i Skålevik]

Fiskebåt, Kaianlegg, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Skålevik]

Fjord, Gård, Bolighus, Oljetank, Nes, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Tankanlegg]

Kaianlegg, Lasteskip, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Anlegget til Vestlandske Petroleumskompani, Skålevik]

Fjell, Kaianlegg, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Anlegget til Vestlandske Petroleumskompani, Skålevik]

Kaianlegg, Sjøbod, Oljetank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[A/S F. Beyer bok- og papirhandel, Strandgaten 4]

Vindu, Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Bokhandel, Tannlege, Arkitekter, Bok-og papirhandlere, Tandlæger, Petroleumshandel, Oljeforretninger

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Bensintank, Lastebil, Petroleumshandel

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Smøreoljer"]

Bensintank, Lastebil, Petroleumshandel

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Bensintank, Lastebil, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Petroleumshandel, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1964-09-21

Flyfoto, Oversiktsbilde, Bensintank, Oljetank, Petroleumshandel, Oljeselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1965-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Bensintank, Oljetank, Petroleumshandel, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1965-08-13

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Petroleumshandel