Meierier 36


Atelier KK

[Kong Oscars gate]

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brostein, Ark, Hoteller, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. Langbord med oster. Gruppe menn bak]

Utstilling, Mann, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Utstilling, Melkespann, Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Atelier KK

[Interiør fra Manger Meieri]

1925-04-01

Mann, Skyggelue, Herrehatt, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr, bl. A. separator hos Manger Meieri]

1925-05-10

Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr og avlastingsrampe hos Manger Meieri]

1925-05-10

Melkespann, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

1925-05-10

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utsyr hos Manger Meieri]

1925-05-10

Melkespann, Trapp, Vindu, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

1925-04-01

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

1925-04-01

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri 1925]

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri ca. 1925]

Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

Meieri, Meierier, Separator

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri 1925]

1925-04-01

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

1925-04-01

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Meieriinteriør med diverse utstyr hos Manger Meieri]

1925-04-01

Verkstedsmaskin, Meieri, Meierier

Atelier KK

[Utstillingspaviljong for Manger Meieri og Smørfabrikken Flora]

Kvinne, Barn, Paviljong, Reklame, Meieri, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Meierier

Atelier KK

[Utstillingspaviljong for Manger Meieri og Smørfabrikken Flora]

Kvinne, Barn, Mann, Paviljong, Reklame, Meieri, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Meierier

Atelier KK

[Utstilte produkter og reklame for Manger Meieri]

Reklame, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Utstilling for Hordaland Meieri]

Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Utstilling for Hordaland Meieri]

Tønne, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Utstilling for Hordaland Meieri]

Stol, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Utstilling for Bergens Meieribolag]

Rottingstol, Meieri, Meieriprodukter, Meierier

Atelier KK

[Utstilling for Førde meieri]

Meieri, Meierier