Historisk-antikvariske notater 131


Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1825-10-18

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1826-01-09

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1826-02-27

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 1

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 2

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 3

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann; Schive

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 4: Okularkart

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Ole Elias Holck

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 5

1829-09-02

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Johan Grøn Lund

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 6

1836-05-06

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Anders Welle

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 7

1839-11-29

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Ukjent

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 8

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Anders Welle

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 9

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Johan Grøn Lund

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 10

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Christopher Andreas Holmboe

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 11: To Guldmynter i Bergens Museum

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Christopher Andreas Holmboe

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 12: Nordiske Guldbracteater

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 13:

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

John Loveday

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 17: Objections upon Shrines. Read at det Society of Antiquaries December 12, 1754

1754-12-12

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, 1700-tallet, Historisk-antikvariske notater

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 18: [Avskrift av vitenskaplig fransk bok 1762]

1832

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, 1700-tallet, Historisk-antikvariske notater

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 19

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 20

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 21

1822-09-17

Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden, Hegge, Egge

Schive

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 23: Houg-fundne Oldsager

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden, 1840-årene

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 24: [To tegninger]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 25: [To tegninger]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 26

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 27

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 28: Fund paa Fane paa Præstegard

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 29

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 30

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 31: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 32: [Den Norske Kongerække]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 33: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 34: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 35

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 36: [Navnliste fra Bergen Kalveskinn]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 37

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 38

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 39: [Omtale av ring funnet i kapell i Søvde, Luster]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 40a

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 40b

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 41

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 42: [Liste over tyske antikvariske selskaper]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 43

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 44: [Gjenstandsbeskrivelser]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 45

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 46

1832-03-05

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 47

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 48: [Runealfabet]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden