Ford 10


Ukjent

Ford i Strømmen ca. 1946

Vei, Personbil, Bilforretning, Ford

Ukjent

[Drosjer på Paradis]

Drosje, Ford, Drosjesjåfør, Studebaker, Chrysler

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Gate, Lastebil, Brostein, Varebil, Ford, Posthus, Postbil

Norvin Reklamefoto

Mathisen & Co

1962-03-07

Mann, Bilforretning, Ford

Norvin Reklamefoto

Mathisen & Co

1962-03-07

Bilforretning, Ford

Norvin Reklamefoto

Mathisen & Co

1962-03-07

Bilforretning, Ford

Norvin Reklamefoto

Mathisen & Co

1962-03-07

Bilforretning, Ford, Koffert

Olai Schumann Olsen

[Ladegårdsgaten.Personbilen er en engelsk Ford som kom året 1938/39]

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Skomaker, Trehusbebyggelse by, Personbil, Ford, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger

Olai Schumann Olsen

Arbeider, By- og småsteder, Personbil, Allmenning, Arbeidsklær, Snømåking, Ford, Mercedes-Benz

Olai Schumann Olsen

Bank, By- og småsteder, Kirke, Varebil, Personbil, Murhus, Allmenning, Ford, Banker, Chevrolet