Teknisk tegning 22


Ukjent

[Stabbur]

Stabbur, Teknisk tegning

Ukjent

[Brannhydrant]

Hydrant, Teknisk tegning

Ukjent

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Ukjent

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Ingebrigt Lunde

[Reproduksjon av en teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Tegning, Drawing, Teknisk tegning

Atelier KK

[Reprofotografi av teknisk tegning]

Tegning, Drawing, Elektrisitet, Teknisk tegning

[Fotografi av teknisk tegning/instruksjon]

Fiske og fangst, Fiskeindustri, Tegning, Drawing, Maskin, Machine, Teknisk tegning

[Fotografi av teknisk tegning/instruksjon]

Fiske og fangst, Fiskeindustri, Tegning, Drawing, Maskin, Machine, Teknisk tegning

Atelier KK

[Mannsportrett]

Mannsportrett, Peis, Teknisk tegning

Atelier KK

[Mannsportrett]

Mannsportrett, Peis, Teknisk tegning

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning, Heis, Sveiseverksted

[Teknisk tegning av lasteskip]

Lasteskip, Teknisk tegning

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Utstilling, Fiskebåt, Oppdragsfoto, Fartøy, Teknisk tegning, Skipsmodell

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Utstilling, Fiskebåt, Oppdragsfoto, Fartøy, Teknisk tegning, Skipsmodell