Teknisk tegning 6


Ukjent

[Stabbur]

Stabbur, Teknisk tegning

Ingebrigt Lunde

[Reproduksjon av en teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning

Atelier KK

[Teknisk tegning]

Teknisk tegning