Snøplog 5


Atelier KK

[Snørydding i Christies gate]

Snø, Brannstasjon, Snømåking, Telegrafbygning, Snøplog

K. Knudsen & Co.

[Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"]

Jernbane, Tog, Snø, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

Atelier K. Knudsen

Bergensbanen: Den roterende sneplog i arbejde ved Taugevandet

Jernbane, Snø, Postkort, Vinter, Bergensbanen, Snøplog

Atelier K. Knudsen

Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"

Jernbane, Tog, Snø, Postkort, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

K. Knudsen & Co.

Finse - Bergensbanen - snerydning

Jernbane, Postkort, Snømåking, Bergensbanen, Snøplog