Seksæring 8


Ukjent

[Vågen]

Gatelys, Dampskip, Bolighus, Kaianlegg, Sjøbod, Lekter, Færing, Seksæring

Louis Anton Jacobsen

[Brannen i 1901]

1901-09-22

Passasjerskip, Folkemengde, Færing, Seksæring

N.K.

Fiskerflaaden seiler tilhavs.

Fiske og fangst, Postkort, Fiskebåt, Seil, Seksæring

Knud Knudsen

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen

Robåt, Mann, Seksæring

Knud Knudsen

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen

Robåt, Naust, Seksæring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Fjell, Fjord, Kirke, Mann, Naust, Færing, Seksæring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Mann, Elv, Naust, Seksæring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Fjell, Fjord, Mann, Hesje, Trestamme, Seksæring