Korgfletting 7


Johanna Aarstrand

Kurvmakerkurs i Visten 1908

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kurv, Undervisning, Husflid og kunsthåndverk, Flettet korg, Kurvstol, Korgfletting

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Mann, 35 mm, Verksted, Symaskin, Maskin, Korgfletting, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Musikkinstrument, Gutt, 35 mm, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Undervisning, Konsert, Lesing, Pult, Korgfletting, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Skole, Mann, Gutt, Undervisning, Verksted, Gymnastikk, Boksing, Korgfletting, Gymsal, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Museum, Soldat, Soldathjelm, Mann, Kloster, Bibliotek, 35 mm, Gruppe, Veving, Verksted, Sjakkspill, Jeep, Korgfletting, FN, UNEF, Kontaktkopi, Ørken

Atelier KK

Market. Amboiun

Kvinne, Marked, Markedsplass, Gatehandel, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Kurv, Korgfletting

Knud Knudsen

[Elever ved Sætres institut for aandsvage børn]

Skole, Elev, Kurv, Korgfletting