Skipsmaskin 13


Atelier KK

[Skipsmaskin]

Skipsmaskin

Atelier KK

[Skipsmaskin]

Skipsmaskin

Atelier KK

[Skipsmaskin]

Skipsmaskin

Atelier KK

[Skipsmaskin]

Skipsmaskin

Atelier KK

[Skipsmaskin]

Skipsmaskin

Atelier KK

[Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S]

Skipsmaskin

Atelier KK

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Skipsmaskin

Atelier KK

Foto av båtmotor fra Vestlandske Automobil & Motorforretning A/S ca. 1921

Skipsmaskin

Atelier KK

[Skipsmaskin i "Albacora"]

Galeas, Skipsmaskin

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Solheimsviken]

1925-03-31

Mekanisk verksted, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Fabrikkhall, Mekaniske verksteder, Skipsmaskin

Atelier KK

[Lysanlegg/maskinrom om bord i M/S "Fjalir"]

Fjordabåt, Rederi, Lasteskip, Dampskibsekspeditioner, Skipsmaskin

Atelier KK

[Lysanlegget om bord på M/S "Fjalir"]

Fjordabåt, Rederi, Lasteskip, Dampskibsekspeditioner, Skipsmaskin

Atelier KK

[Lysanlegg i maskinrommet, D/S "Framnæs"]

Fjordabåt, Rederi, Dampskibsekspeditioner, Skipsmaskin