Farvevarefabrikker 4


Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik A/S]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier K. Knudsen

[Utstillingslokale. Produkter fra Alf Bjerkes Fernisfabrik]

Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Alf Bjerkes Fernisfabrik]

Malingfabrikk, Farvevarefabrikker