Teleks 3


Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Teleks

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Teleks

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Gunnar T. Strøm, Fjøsanger]

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Trelasthandel, Skrivebord, Teleks