Teleks 3


Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Trelasthandel, Teleks

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Trelasthandel, Teleks

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Gunnar T. Strøm, Fjøsanger]

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Trelasthandel, Skrivebord, Teleks