Ordtak 1


Jens Mortensen Knag

Optegnelser af Jens Mortensen Knag paa Fauske i Søkelven (1684 – 1740).

Kulturhistorie, Litteraturhistorie, 1600-tallet, 1700-tallet, Ordsprog, Ordtak, Ordspråk