Repertoar 2


Brev uten dato.

1800-tallet, Bergen, Brev, Teater, Det Norske teater, Theater, Repertoire, Repertoar

Udkast til Repertoire for anden Halvdel Saison 1853-54

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater, Repertoar, Utkast, repertoar