Aktstykker til Fredrik IV’s historie 1


En Samling Aktstykker til Fredrik IV's Historie.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Aktstykke, Reiser i utlandet vedk., Italien vedk., Aktstykker til Fredrik IV’s historie