Steinbrudd 16


Ukjent

[Nøstet]

Kaianlegg, Steinbrudd

Ukjent

[Jekteviken]

Arbeider, Hest, Steinbrudd

G.E. Bonde

Fra Stenbruddet, Nedre Breidalen

1924-08-12

Steinbrudd, Vannkraftutbygging

Ukjent

[Fra bygging av Tarlebøstemmen]

Steinbrudd

Ukjent

Green-Harbour. Marmorbruch. Englische Ansidelung.

Landskap, Havn, Steinbrudd

Olav Holm

[Olav Holm ved et steinbrudd]

Mann, Sixpence, Steinbrudd, Stein

Olav Holm

[Gruppebilde]

Mann, Steinbrudd, Stein

John Bernhard Rekstad

[Steinbrudd i Ryfylke. (Rennesøy?)]

Arbeider, Mann, Trillebår, Steinbrudd

John Bernhard Rekstad

[Bruvik]

Mann, Jernbaneskinner, Steinbrudd

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Bolighus, Vei, Skog, Skur, Telefonstolpe, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Bolighus, Skur, Gravemaskin, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fjell, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Arbeidere i steinbrudd]

Arbeider, Arbeidsklær, Steinbrudd, Anleggsbane, Stenhuggerier

Atelier KK

[Veiarbeide?]

1932-04-15

Bolighus, Steinbrudd, Veiarbeid

Olai Schumann Olsen

[Ukjent]

Steinbrudd