Steinbrudd 17


Ukjent

[Nøstet]

Kaianlegg, Steinbrudd

Ukjent

[Jekteviken]

Arbeider, Hest, Steinbrudd

G.E. Bonde

Fra Stenbruddet, Nedre Breidalen

1924-08-12

Steinbrudd, Vannkraftutbygging

Erik Olsen

Trondhjems Domkirke

Arkitektur og byggeskikk, Domkirke, Kirkegård, Steinbrudd

Ukjent

[Fra bygging av Tarlebøstemmen]

Steinbrudd

Ukjent

Green-Harbour. Marmorbruch. Englische Ansidelung.

Landskap, Havn, Steinbrudd

Olav Holm

[Olav Holm ved et steinbrudd]

Mann, Sixpence, Steinbrudd, Stein

Olav Holm

[Gruppebilde]

Mann, Steinbrudd, Stein

John Bernhard Rekstad

[Steinbrudd i Ryfylke. (Rennesøy?)]

Arbeider, Trillebår, Mann, Steinbrudd

John Bernhard Rekstad

[Bruvik]

Jernbaneskinner, Mann, Steinbrudd

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Vei, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fjell, Valseverk, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Arbeidere i steinbrudd]

Arbeider, Arbeidsklær, Steinbrudd, Anleggsbane, Stenhuggerier

Atelier KK

[Veiarbeide?]

1932-04-15

Bolighus, Steinbrudd, Veiarbeid

Olai Schumann Olsen

[Ukjent]

Steinbrudd