Gravskrift 14


Grav-Skrift over salig Hr. Biskop Arentz : tilligemed et kort Udtog af hans Levnets-Løb

1700-tallet, Begravelse, Levnetsbeskrivelse, Gravskrift

Tanker over Dommernes Bog 11te Cap. 35te V. i Anledning af Hr. Stats-Capitains Jens Braages eneste Datters Død

Dødsfall, 1700-tallet, Gravskrift, Minnevers

Kurtze Betrachtung ... Herman Dwerhagen : 6/1 1734-26/11 1764

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

I Betragtning af ... Sr. Herman Dwerhagen 6/1 1734-26/11 1764

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravskrift

Hans Ottessen. Nideros

Aliance med døden ... madame Asseliane Cornelia Eggercking ... beg. 15/10 1764 i sit 42. aar

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravskrift

Hans Schiøtt; Magnus Schiøtt

Sidste skyldigste ære-minde over Abraham de Erpecam, Sr. Abraham de Erpecam, renomerede kiøb- og handels-mand her i Bergen

1700-tallet, Æresminne, Gravskrift

Korte betragtninger ... Sgr. Henrich Petersen Ipsen ... negotiant og skipper i Bergen <d.1765>

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Hans Ottessen. Nideros

Vi have her ingen blivende sted ... Ære-minde ... <Høker> Bernhard Julius Gotlieb Kramer <f. 1717 i Hanover> d. 10/6 1764, beg. 18/6

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Likvers : Mad. Karen Kramer, nee de Schult : d. 20. april 1759, begravet 27. april s.a.

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Æresminne, Gravskrift, Likvers

Menneskets Liv, som en strid ... Skipper Hans Hansen Ramsvigen ... beg. 12/7 1765 i Buxnes kirke

1700-tallet, Begravelse, Æresminne, Gravskrift

Gravskrift : Magdalena Christine Schielderup

1700-tallet, Gravskrift