Dugnad 3


Eduard Wilhelm Moss

[Hyttedugnad]

Spade, Friluftsliv, Fjell, Mann, Hytte, Øks, Langpipe, Dugnad

Carl Bjørn Olsen

[Vikinghytten]

Arbeider, Fjell, Hytte, Stige, Dugnad

Carl Bjørn Olsen

[Vikinghytten]

Snø, Fjell, Vinter, Hytte, Gruppe, Stige, Dugnad