Numismatikk 4

Samlinger knyttet til Numismatikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0334
  • ubb-ms-0368
  • ubb-ms-0369

Afskrift af Cataloget over C. F. Schubarts Myntsamling, saavidt Kjøbernes Navne angaar, samt Priserne.

Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Schubarts myntsaml., Numismatikk

Bemærkninger til det til Christiania's Videnskabsselskab iindleverede Skrift: Norges Mynthistorie fra 1536.

Historie, Numismatikk, Norges mynthistorie fra 1536, Pengevæsen, ang.

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 19

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 20

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk