Christian VI 2


Christian 6tes bevilgn. At oprette Laug for Kobbersmedene i Bergen, dat. 31/1 1744.

1744-01-31

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Christian VI's reskript av 25. januar 1743

1743-01-25

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI