Barneoppdragelse 1

Samlinger knyttet til Barneoppdragelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0583

Johan Ludvig Ewald

Den kunst at blive en god pige, hustru, moder og huusmoder : haandbog for voxne døttre, hustruer og mødre : 1

Kvinne, Husmor, Jente, Barneoppdragelse, Kjønnsroller, Ekteskap, Religion