Fysik 20

Samlinger knyttet til Fysik

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0309

Ukjent

Den gule flod-Hoangho- og dens oversvømmelser

Astronomi, Meteorologi, Fysik

Karl Hassack

Om celluloid og dermed beslegtede produkter

Kjemi, Teknik, Fysik

Axel Severin Steen

Vandmangel i Norge 1904

Astronomi, Geografi, Meteorologi, Fysik

Peter Andreas Ravn Sollied

Om alkolholgjæringen

Fysik, Kemi

Anna Erslev

De skjønne, hvide perler

Fysik, Kemi

Anna Erslev

De skjønne, hvide perler

Fysik, Kemi

Peter Annæus Øyen

Spredte bemerkinger om klimatveksling

Astronomi, Geografi, Meteorologi, Fysik

Axel Konradsen

Den totale solformørkelse den 20te august 1905

Astronomi, Meteorologi, Fysik

P. Boye

Lynet og dets udseende

Fysik, Kemi

Bokorny

Plantefarvernes fortrængsel af kunstige fravestoffe

Fysik, Kemi

A. Lerbin

Yangtse-kiang

Astronomi, Geografi, Meteorologi, Fysik

Henry de Varigny

Kulsyreproblemer

Fysik, Kemi

E. Berdel

Hvordeles fremstilles porcelæn?

Fysik, Kemi

P. Boye

En merkelig egenskap ved tin

Fysik, Kemi

Haedicke

Fast eller flydende?

Fysik, Kemi

O. Bechstein

Fyrstikker

Fysik, Kemi

Ukjent

Om "dødvand"

Astronomi, Meteorologi, Fysik

Ukjent

Radiober

Fysik, Kemi

P. Boye

Nyere undersøgelser over radioaktive stoffe

Fysik, Kemi

C. Kinzbrunner

Hvordan man med en blød jerskive kan gjennemskjær plader af panserstaal

Fysik, Kemi