Landssviker 2


Leif M. Endresen

[Fange føres ut av Tinghuset.]

Landssviker

Ukjent

[Nazist arresteres av hjemmestyrkene.]

1945-05-09

Gevær, Motstandsgruppe, Landssviker