Provisor 1


Ralph L. Wilson

Tur til Mauranger og Bondusbræen. Provisor Vetlesen aapner ryggsæk for gjeter

Turisme, Mann, Ryggsekk, Provisor