DeSoto 1


Olai Schumann Olsen

[Skip ved Skoltegrunnskaien. Bilen er en DeSoto 1937-modell]

Passasjer, By- og småsteder, Kaianlegg, Drosje, Personbil, Turistskip, DeSoto