Vitnemål 1


Diplom datert (ca. 1320) Vikøy (Kvam, Hordaland)

Kunngjøring, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, 1300-tallet, Vitnemål