Ekspedisjon 38


Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Ekspedisjon, Gruppeportrett, Luftbalong

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Stillas, Luftbalong

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Stillas, Luftbalong

Hedley, With

Andrès Ballon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Stillas, Luftbalong

Hedley, With

Grav .... Hollander..., Spidsbergen

Ekspedisjon, Kiste, Grav, Skjelett

Hedley, With

Skjelet paa Hollenderen

Ekspedisjon, Kiste, Grav, Skjelett

Ukjent

[Nordhavsekspedisjonen med "Vøringen"]

Skip, Ekspedisjon, Sjømann, Langpipe, Forskning, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Ukjent

[Nordhavsekspedisjonen med "Vøringen"]

Skip, Ekspedisjon, Sjømann, Langpipe, Forskning, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Ukjent

[Halvor Solberg og Jacob Bjerknes]

Universitet og forskning, Ekspedisjon, Meteorologi, Mann, Meteorolog

Ukjent

Jack Bjerknes og Vaisälä, Finland

Universitet og forskning, Ekspedisjon, Meteorologi, Mann, Meteorolog

Håkon Mosby

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Mann, Gruppeportrett, Flagg

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Landskap, Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Landskap, Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt, Mann

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt, Mann

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Mann, Gruppeportrett, Flagg

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Hund, Ekspedisjon, Båt, Mann

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Ekspedisjon, Båt, Mann

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Isbre, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Ekspedisjon, Telt

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Hund, Slede, Ekspedisjon, Hundespann

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Ekspedisjon, Telt

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Ekspedisjon, Telt

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Hund, Slede, Ekspedisjon, Skiløper, Hundespann

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Ekspedisjon, Mann, Telt

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Ekspedisjon, Mann, Forskning

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Ekspedisjon, Mann, Forskning

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Ekspedisjon, Mann, Forskning

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Ekspedisjon, Mann

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Hund, Slede, Ekspedisjon, Hundespann