Ekspedisjon 43


Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Gruppeportrett, Ekspedisjon, Luftbalong

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Hedley, With

Andrès Ballon. Spidsbergen

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Hedley, With

Grav .... Hollander..., Spidsbergen

Kiste, Ekspedisjon, Grav, Skjelett

Hedley, With

Skjelet paa Hollenderen

Kiste, Ekspedisjon, Grav, Skjelett

Ukjent

[Nordhavsekspedisjonen med "Vøringen"]

Skip, Sjømann, Ekspedisjon, Forskning, Langpipe, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Ukjent

[Nordhavsekspedisjonen med "Vøringen"]

Skip, Sjømann, Ekspedisjon, Forskning, Langpipe, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Ukjent

[Halvor Solberg og Jacob Bjerknes]

Universitet og forskning, Mann, Ekspedisjon, Meteorologi, Meteorolog

Ukjent

Jack Bjerknes og Vaisälä, Finland

Universitet og forskning, Mann, Ekspedisjon, Meteorologi, Meteorolog

Håkon Mosby

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Gruppeportrett, Flag, Flagg, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Den først Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Landskap, Båt, Ekspedisjon, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den først Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Landskap, Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1927]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Landskap, Båt, Mann, Ekspedisjon, Polarekspedisjon, Vik

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjone, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Gruppeportrett, Flag, Flagg, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Båt, Ekspedisjon

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Hund, Båt, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Fra annekteringen av Bouvetøya 1. desember 1927]

1927-12-01

Båt, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Ekspedisjon, Polarforskning, Hvalbåt, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

1927-12-01

Flag, Flagg, Ekspedisjon, Polarforskning, Polarekspedisjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Ekspedisjon, Polarforskning, Hval, Hvalfangst, Polarekspedisjon, Fangststasjon

Ukjent

[Den første Norvegia-ekspedisjonen, 1927-1928]

Ekspedisjon, Polarekspedisjon, Sjøelefant

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Isbre, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Telt, Snø, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Snø, Hund, Slede, Hundespann, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Telt, Snø, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Telt, Snø, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Landskap, Skiløper, Snø, Hund, Slede, Hundespann, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Telt, Mann, Ekspedisjon

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Mann, Ekspedisjon, Forskning

Ukjent

Den norsk-svenske Svalbardekspedisjonen 1934.

Snø, Mann, Ekspedisjon, Forskning