Utviklingslæren 24

Samlinger knyttet til Utviklingslæren

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790-A-7

Gerhard Armauer Hansen

En ny hypothese om dyre- og plantearters liv og forsvinden

Utviklingslæren

Peder Engelbrethsen

Livets oprindelse

Utviklingslæren

P. Boye; Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Idar Handagard; Anathon Aall; Einar Murstad; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 12, Desember 1911, 35te aargang

Botanikk, Fysikk, Medisin, Utviklingslæren, Filosofi

Anathon Aall

Niels Treschow, hans lære om utviklingen og om menneskeslegtens ophav.

Utviklingslæren, Filosofi

Sigurd Einbu; S. Alsaker-Nøstdahl; Torbjørn Gaarder; Olaf Hanssen; Anatol Heintz; Richard Kräusel

Naturen. Nr. 11, November 1937, 61. årgang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Paleontologi, Utviklingslæren

Anatol Heintz

Paleontologi og utviklingslære.

Paleontologi, Utviklingslæren

Asche Moe; Torbjørn Gaarder; Anatol Heintz; Leopold von Ubisch; Erik Bjørkdal; I.J. Helleland

Naturen. Nr. 12, Desember 1937, 61. årgang

Zoologi, Botanikk, Paleontologi, Meteorologi, Utviklingslæren

Anatol Heintz

Paleontologi og utviklingslære.

Paleontologi, Utviklingslæren

Fridthjof Økland; Knut Fægri; Kåre Langlo; Audvin Åmot

Naturen. Nr. 1, Januar 1947, 71. årgang

Zoologi, Meteorologi, Utviklingslæren

Knut Fægri

Utviklingslæren i dag.

Utviklingslæren

Thor Hiorth Schøyen; H. Kaldhol; Knut Fægri; Eilif Dahl; Olav Birkeli

Naturen. Nr. 2, Februar 1947, 71. årgang

Entomologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Eilif Dahl

Biogeografi, systematikk og utviklingslære.

Utviklingslæren

Sigurd Johnsen; Finn Spinnangr; Knut Fægri; Hans Sætren; Herman L. Løvenskiold

Naturen. Nr. 4, April 1947, 71. årgang

Meteorologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Hans Sætren

Det arvelighetsteoretiske grunnlag for utviklingen.

Utviklingslæren

Sigurd Johnsen; Bernt Johannes Birkeland; Knut Fægri; Johan Fredrik Willgohs; Hans Sætren; O. Fr. Harbek; Jentoft Jakobsen; Herman L. Løvenskiold

Naturen. Nr. 5, Mai 1947, 71. årgang

Fysikk, Fugler, Utviklingslæren

Hans Sætren

Genetiske systemer og utviklingen.

Utviklingslæren

Knut Fægri; Håkon Robak; Hans Sætren; Herman L. Løvenskiold; Finn Jørstad; Bjarne Solås

Naturen. Nr. 6, Juni 1947, 71. årgang

Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Utviklingslæren

Hans Sætren

De embryologiske systemer og utviklingen.

Utviklingslæren

Bernt Johannes Birkeland; Knut Fægri; Leif Reinhardt Natvig; Eilif Dahl; Johannes A. Dons; Per Bergan; Jakob Naustdal

Naturen. Nr. 7-8, Juli-August 1947, 71. årgang

Museumshistorie, Geologi, Utviklingslæren

Per Bergan

Populasjonsgenetikkens betydning for forståelsen av utviklingen.

Utviklingslæren

Holger Holgersen; Per Bergan; Jacquetta Hawkes

Naturen. Nr. 9, September 1947, 71. årgang

Fotografi, Arkeologi, Fugler, Utviklingslæren

Per Bergan

Populasjonsgenetikkens betydning for forståelsen av utviklingen. II.

Utviklingslæren

Bernt Johannes Birkeland; Torbjørn Dannevig Hauge; Åge Wildhagen

Naturen. Nr. 11, November 1947, 71. årgang

Arkeologi, Utviklingslæren

Åge Wildhagen

Geografisk variasjon og artsdannelse.

Utviklingslæren