Vannverk 4


Ukjent

[Mulelvvannverket]

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør og innredning, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Leif Larsen

[Vannverk]

Foss, Rørgate, Vannverk