Barkasse 1


Atelier KK

P. O. no. 5. Aandalsnes

Fjell, Fjord, Dampskip, Mann, Flagg, Skipsoffiser, Yacht, Barkasse