Ålegress 2


Ukjent

[Bergen og Vågen. Fraktefartøy med ålegress]

By- og småsteder, Cities and villages, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer, Ålegress

Ralph L. Wilson

Gamle Tyskebryggen

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Forretningsgård, Håndkjerre, Hestekjerre, Ålegress