Malerlauget i Bergen 173


Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Kvartalsbok for Malersvendene Sykelade 1853 - 1860.

1800-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Malerlaugets Svendeprøver 1784 - 1827.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Malerlaugets Svendeprøver 1829 - 1841.

1800-tallet, Bergen, Malerlauget i Bergen

Forhandlingsprotokol 1743 - 1869.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Malerlaugets privilegier av 2/8 1743. [Originalen], - Arkivfortegnelse 1839. - Regnskapsbøker. - Tryksaker.

1743-08-02

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Malerlaugets privilegier av 2/8 1743. [Originalen], - Arkivfortegnelse 1839. - Regnskapsbøker. - Tryksaker.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Malerlaugets privilegier av 2/8 1743. [Originalen], - Arkivfortegnelse 1839. - Regnskapsbøker. - Tryksaker.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1754-07-11

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1757-08-19

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1769-06-29

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1770-02-07

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1774-12-20

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1774-04-03

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1778-08-11

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1778-08-12

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1778-11-09

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1778-11-09

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1778-11-09

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1779-08-14

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1780-02-10

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1780-02-10

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1782-10-14

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1783-12-11

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1783-12-13

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1783-12-20

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1784-01-21

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1784-02-04

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1784-12-20

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1787-06-19

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1787-12-04

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1788-02-29

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1788-03-07

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1790-01-28

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1790-05-24

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1790-08-04

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1790-08-04

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1791-05-31

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1791-12-19

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1792-05-24

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1792-07-21

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1793-06-06

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1794-07-08

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1795-06-10

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1797-10-04

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1798-03-27

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1799-07-30

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen

Indkomne Brever 1754 - 1862.

1800-09-02

Bergen, 1700-tallet, Malerlauget i Bergen