Laugsarkivet 3


Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlaugets privilegier 14.08.1753

Bergenske laugs-arkiver, Laugsarkivet

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-05-19

Laugsarkivet, Repslager