Høyspentmast 24


Jørgen Grundtvig-Olsen

Ulvik, Hardanger

1937-08-13

Landskap, Gård, Hesje, Panorama, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Kraftstasjon, Byggeplass, Rørgate, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Kontor Totland, Samnanger

Bolighus, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Froland i Samnanger 1909. Dagfinn Synneve

Bolighus, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Kraftstasjon, El-, gass- og vannforsyning, Høyspentmast

Atelier KK

[Landskap. Kraftledning fra Herlandsfoss kraftverk]

Fjell, Vann, Kraftledning, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Vindu, Kraftstasjon, Fjell, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk]

Vindu, Kraftstasjon, Valmtak, Kraftledning, Høyspentmast

Atelier KK

[Transformatorstasjon]

Vei, Høyspentmast, Transformatorstasjon

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Kraftstasjon, Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Høyspentmast

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Kraftstasjon, Fjell, Oversiktsbilde, Arkitekt, Bolighus, Offentlige kontorer, Høyspentmast, Arkitekter

Atelier KK

[Ukjent landskap med elektrisitetsmaster. En liten personbil i bakgrunnen]

Snø, Personbil, Telefonstolpe, Kraftledning, Høyspentmast

Atelier KK

[Ukjent landskap med kraftmaster]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Høyspentmast

Atelier KK

[Ukjent landskap med personbil i forgrunnen]

Snø, Personbil, Telefonstolpe, Høyspentmast

Atelier KK

[Ukjent landskap med høyspentmast]

Snø, Høyspentmast

Atelier KK

[Kyst- eller fjordlandskap]

Kyst, Sund, Høyspentmast

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon.]

1928-11-01

Vindu, Inngangsparti, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Høyspentmast, Dale]

1928-11-12

Fjell, Bygd, Tre, Høyspentmast

Atelier KK

[Høyspentmast, Dale]

1928-11-12

Kraftledning, Høyspentmast

Atelier KK

[Kiosk ved Solheim kirke]

Kirke, Reklame, Tobakkhandel, Reklameskilt, Kiosk, Aviskiosk, Holdeplass, Bussjåfør, Høyspentmast

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jordal

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Høyspentmast