Pantebrev 3


Diplom datert 1476, (trolig 25. januar). Uten sted

1476-01-25

Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet, Pant, Pantebrev

Avskrift av diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

1531-04-11

Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Erich Leuholms (Luiholm) pantebrev paa 9 rode no 33 til apoteker Hanne Dønner for skyldig gjæld, dat. Bergen 15/10 1806.

1806-10-15

1800-tallet, Eiendomsdokument, Pantebrev