Kull 18


Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Ukjent

[Tollbodkaien]

Havn, Slepebåt, Kull

Atelier KK

[Frakteskip ved kull-lager]

Skip, Kran, Kull-lager, Kull, Kullsilo

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Bygninger, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Kull-lager]

Kran, Kull-lager, Kull

Atelier KK

[Isdahl & Co]

Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Sjøbod, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen Gassverket

1955-06-02

Flyfoto, Boligblokk, Oversiktsbilde, Skole, Kaianlegg, Lekter, Gassverk, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Nyhavn

1955-06-02

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fraktefartøy, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Kulkompagniet av 1871

1955-06-10

Flyfoto, Fabrikk, Boligblokk, Oversiktsbilde, Kraftproduksjon, Kull