Skoledirektør 2


Augusta Charlotte Solberg

August Richter

Visittkortfotografi, Skoledirektør

Andreas Mathias Anderssen

Ernst A. H. Sinding

Briller, Medalje, Skoledirektør