Bergen vedk 42

Samlinger knyttet til Bergen vedk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0012-16
 • ubb-ms-0023
 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0027
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0034
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0097
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0194
 • ubb-ms-0196
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0219
 • ubb-ms-0220
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0226
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0246
 • ubb-ms-0247
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0256
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0259
 • ubb-ms-0260
 • ubb-ms-0270
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0279
 • ubb-ms-0280
 • ubb-ms-0283
 • ubb-ms-0286
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0316
 • ubb-ms-0326
 • ubb-ms-0334
 • ubb-ms-0335
 • ubb-ms-0340
 • ubb-ms-0342
 • ubb-ms-0345
 • ubb-ms-0346
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0353
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0364
 • ubb-ms-0365
 • ubb-ms-0367
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0388
 • ubb-ms-0389
 • ubb-ms-0390
 • ubb-ms-0395
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0407
 • ubb-ms-0420
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0423
 • ubb-ms-0434
 • ubb-ms-0436
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0452
 • ubb-ms-0453
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0463
 • ubb-ms-0464
 • ubb-ms-0465
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0475
 • ubb-ms-0476
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0478
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0480
 • ubb-ms-0481
 • ubb-ms-0482
 • ubb-ms-0484
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0493
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0505
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0514
 • ubb-ms-0515
 • ubb-ms-0528
 • ubb-ms-0529
 • ubb-ms-0530
 • ubb-ms-0533
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0536
 • ubb-ms-0537
 • ubb-ms-0538
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0540
 • ubb-ms-0541
 • ubb-ms-0543
 • ubb-ms-0545
 • ubb-ms-0547
 • ubb-ms-0548
 • ubb-ms-0549
 • ubb-ms-0555
 • ubb-ms-0578
 • ubb-ms-0600
 • ubb-ms-0601
 • ubb-ms-0602
 • ubb-ms-0603
 • ubb-ms-0607
 • ubb-ms-0609
 • ubb-ms-0610
 • ubb-ms-0611
 • ubb-ms-0612
 • ubb-ms-0613
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0615
 • ubb-ms-0617
 • ubb-ms-0620
 • ubb-ms-0621
 • ubb-ms-0623
 • ubb-ms-0624
 • ubb-ms-0625
 • ubb-ms-0626
 • ubb-ms-0629
 • ubb-ms-0630
 • ubb-ms-0631
 • ubb-ms-0632
 • ubb-ms-0633
 • ubb-ms-0634
 • ubb-ms-0635
 • ubb-ms-0637
 • ubb-ms-0639
 • ubb-ms-0645
 • ubb-ms-0648
 • ubb-ms-0649
 • ubb-ms-0650
 • ubb-ms-0651
 • ubb-ms-0652
 • ubb-ms-0653
 • ubb-ms-0654
 • ubb-ms-0658
 • ubb-ms-0660
 • ubb-ms-0661
 • ubb-ms-0663-665
 • ubb-ms-0669
 • ubb-ms-0671
 • ubb-ms-0673
 • ubb-ms-0674
 • ubb-ms-0681
 • ubb-ms-0688
 • ubb-ms-0689
 • ubb-ms-0690
 • ubb-ms-0692
 • ubb-ms-0694
 • ubb-ms-0697
 • ubb-ms-0698
 • ubb-ms-0702
 • ubb-ms-0703
 • ubb-ms-0707
 • ubb-ms-0710
 • ubb-ms-0713
 • ubb-ms-0714
 • ubb-ms-0728
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0733
 • ubb-ms-0749
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0766
 • ubb-ms-0767
 • ubb-ms-0768
 • ubb-ms-0772
 • ubb-ms-0773
 • ubb-ms-0774
 • ubb-ms-0777-A
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0781
 • ubb-ms-0783
 • ubb-ms-0790-A-10
 • ubb-ms-0803
 • ubb-ms-0818
 • ubb-ms-0819
 • ubb-ms-0832
 • ubb-ms-0834
 • ubb-ms-0835
 • ubb-ms-0838
 • ubb-ms-0839
 • ubb-ms-0840
 • ubb-ms-0843
 • ubb-ms-0844
 • ubb-ms-0848
 • ubb-ms-0849
 • ubb-ms-0851-i-k
 • ubb-ms-0851-q-t
 • ubb-ms-0852
 • ubb-ms-0860
 • ubb-ms-0863
 • ubb-ms-0880
 • ubb-ms-0881
 • ubb-ms-0882
 • ubb-ms-0891-j
 • ubb-ms-0893
 • ubb-ms-0894
 • ubb-ms-0908
 • ubb-ms-0910
 • ubb-ms-0959-15
 • ubb-ms-0961
 • ubb-ms-0962
 • ubb-ms-0964
 • ubb-ms-0967
 • ubb-ms-0972-II-44-49
 • ubb-ms-0972-III-1-3
 • ubb-ms-1027-B
 • ubb-ms-1028-159

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Historie, Middelalderen, Klostervesen, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Klostre vedk, Jardaskra stadarius at Munklifi

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Historie, Middelalderen, Klostervesen, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Klostre vedk, Jardaskra stadarius at Munklifi

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier, Lover, Prekener, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier, Lover, Bergens byes privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, Topografi, 1700-tallet, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

1700-tallet, Bergen, Sjømann, Historie, Fattigvæsenet i Bergen vedk., Søvæsen vedk., Bergen vedk, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Sverres saga,

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Norgeshistorie, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant

Absalon Pederssøn Beyer

Absalon Pedersøns Norske Beskrivelse om Norges Alder, Vælde, Opkomst og Tilstand.

1800-tallet, Norge, Historie, Topografi, 1500-tallet, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Norges beskrivelse av Absalon Pedersøn, Norges tilstand, Teologi

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lover, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Hordaland, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Afskrift af Bergens Capitels Skind-Bog (Bergens kalvskind)

Historie, Jordebøker, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Krigshistorie, Bergen vedk, England vedk., Lokalhistorie, Sjøkrig, Bryggen, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Willum Bolle Luxdorff; Hilbrandt Meyer

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Hordaland, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Udtog av Magister Absalon Pedersen Bekers Protocoll, udskrevet av Cancellieraad og Borgermester Hilbrandt Meyer udi Bergen, den 30 Augusti Aar 1780. Med fortale av Meyer.

Historie, Excerpter, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Uttog av Absalon Pedersen Beyer

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Zoologi, Brev, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Bergens stift vedk., Fiskerier vedk., Handel vedk., Brygdefangst

Norsk Regnebog, udregnet og skrevet af Arne Erichsen Wichne.

Skoler vedk., Bergen vedk, Regnebok, Norsk regebok

Anthon von Oldenburg; Danneskjold Laurvigen; Werner Hosewinckel Christie

Excerptbok, begyndt 8/5 1797.

Historie, Tyskland, Bergen vedk, Språkhistorie

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Lover, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Arkeologi, Brev, Antikvariske tegninger, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab)

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Religion, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum 1833-1846]

Brev, Bergen vedk, Bergens museum vedk., Urda vedk.

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Religion, Kirker, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Klostre vedk, Urda vedk., Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang., Register til Urda

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Handel, Kulturhistorie, Norge, Lover, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Kulturhistorie, Lover, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Materialier til Urda

Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Kirker, Folkloristiske optegnelser, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda vedk., Sprogstudier, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Materiale til Urda, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld, Inventar paa Beregenhus i 1615

Peter Stuwitz

Peter Stuwitz's Dagbok, ført i Kristiania fra 19/10 1831-23/11 1832.

Kulturhistorie, Bergen vedk, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Dagbok, Illustratør

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Handel vedk., Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Max Losting

Dr. Max Lostings Samlinger: Bergenske topografiske og historiske Optegnelser

1800-tallet, Bergen, Geografi, Kulturhistorie, Stedsnavn, Historie, 1900-tallet, Topografi, Bergen vedk, Bergenske topografiske og historiske optegnelser, Lostings samlinger til Bergens historie

Dr. Jørgen Brunchorst: Utkast til ”en kortfattet Ve iledning for de Besøgende i Bergens Museums Naturhistoriske Samlinger”.

1800-tallet, Norge, 1900-tallet, Bergens Museum, Bergen vedk, Bergens museum vedk., Hordaland, Veiviser i Bergens museum, 203 – do. i den naturhist. Saml.

[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Sang, Musikk, Bergen vedk, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien.

Brev, Bergen vedk, Musik vedk.

[Musikkselskabet "Harmonien's" Forhandlingssprotokoller 1855-1925]

Bergen vedk, Musik vedk.