Glassblåser 1


Finn Tollefsen

[Glassblåsere ved Flesland Glassverk]

Mann, Hatt, 35 mm, Trebygning, Glassverk, Pressefotografi, Publiserte bilder, Glassblåser