Sjøbod-interiør 6


Atelier KK

[Interiør. En sjøbod, ingen folk ca. 1927]

Hestekjerre, Sjøbod-interiør

Atelier KK

[Interiør. En sjøbod. Antakeligvis øverste etasje 1927]

Sjøbod-interiør

Atelier KK

[Interiør. En sjøbod. Antageligvis øverste etasje 1927]

Hestekjerre, Sjøbod-interiør

Atelier KK

[Interiør. En sjøbod. Antageligvis øverste etasje 1927]

Hestekjerre, Sjøbod-interiør

Atelier KK

[Interiør. Sjøbod. Antageligvis øverste etasje 1927]

Hestekjerre, Sjøbod-interiør

Atelier KK

[Interiør. En sjøbod]

Sjøbod-interiør