Portal 240


Gustav Brosing

Nonneseter klosterruiner ("Skuret")

1957-07-04

Skofabrikk, Kloster, Murhus, Portal

Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Soldat, Personbil, Portal

Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Forretningsgård, Portal

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate

Brostein, Steintrapp, Ornamenter, Portal

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Park, Botanisk hage, Portal

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruiner ved Kaigaten

1958-10-04

Jernbanestasjon, Kloster, Portal

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruin ved Kaigaten

Jernbanestasjon, Kloster, Portal

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruin

1958-10-04

Kloster, Portal

Marcus Selmer

Bergens Museum: Portal fra Stedje Kirke i Sogn i fra 1200 - Tallet

Museum, Runeskrift, Utskjæringer, Portal, Kabinettfotografi

Enoch Djupdræt

Stadsporten ved nat

Portal

Ukjent

[Nidarosdomen]

Vindu, Domkirke, Portal, Glassmaleri

[Hilda Hilmers ved Nidarosdomen]

Kvinne, Domkirke, Portal, Spaserdrakt

Ukjent

[Korskirken, nordportalen fra 1632.]

Kirke, Dør, Portal, Blyglassvindu

Jørgen Grinde

[FN i Palestina/Israel 1959]

Arkitektur og byggeskikk, Fotografiske artikler, Militæruniform, Bil, By- og småsteder, Mann, Flagg, Portal, Jeep, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Veisperring, UNTSO

Knud Knudsen

Parti ved Kristiania

By- og småsteder, Fontene, Villa, Tre, Altan, Murhus, Portal, Karnapp

Knud Knudsen

Fra Bygdø ved Kristiania.

Portal

Knud Knudsen

Fra Bygdø ved Kristiania

Portal

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

K. Knudsen & Co.

[Villa Westfal-Larsen]

Gatelys, Villa, Vinter, Gjerde, Portal, Murbolig, Tak

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Baroniet i Rosendal. Porten inn til borggården, 1665.]

Port, Portal

Atelier KK

[Baroniet i Rosendal. Hoveddøren inn til slottet med årstallet 1662]

Portal

Atelier KK

[Haugeveien 40]

Vindu, Villa, Repslager, Bolighus, Tregjerde, Ark, Portal, Tak, Arkvindu

Atelier KK

[Hollendergaten 12]

Vindu, Brostein, Steintrapp, Håndkjerre, Restaurant/Kafe, Portal, Spiseforretninger

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Villa, Arkitekt, Vei, Portal, Skorstein, Tak, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Villa, Arkitekt, Portal, Tak, Karnapp, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Contantenborg]

Villa, Bolighus, Portal

Atelier KK

[Grønneviksveien 4]

Vindu, Arkitekt, Bolighus, Ark, Portal, Terrasse, Barn og far, Arkitekter

Atelier KK

[Grønneviksveien 4]

Vindu, Arkitekt, Bolighus, Ark, Portal, Terrasse, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Hage, Villa, Arkitekt, Portal, Drikkefontene, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Villa, Arkitekt, Ark, Portal, Garasje, Tak, Karnapp, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Vindu, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Portal, Søyler, Forsikringsselskap, Rørlegger, Assuranceselskaper, Rørlæggere

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Søyler, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Gatelys, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilgarager

Atelier KK

[Kråkenesveien 30]

Vindu, Hage, Villa, Valmtak, Steinmur, Ark, Portal, Karnapp

Atelier KK

[Kråkenesveien 30]

Inngangsparti, Villa, Balkong, Portal, Søyler

Atelier KK

[Allehelgens gate 3]

Vindu, Gate, Brostein, Portal, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Atelier KK

[Bergens Privatbank og Bergens Børs]

Bank, Vindu, Hund, Tårn, Arkitekt, Brostein, Allmenning, Portal, Børs, Fotospøkelse, Linselus, Barn og andre voksne, Offentlige kontorer, Arkitekter, Banker

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Valmtak, Ark, Portal, Lyststed, Arkitekter

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Port, Arkitekt, Portal, Lyststed, Arkitekter

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Port, Arkitekt, Portal, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Villa, Arkitekt, Valmtak, Ark, Portal, Karnapp, Gårdsrom, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Skipperforeningens aldershjem]

Vindu, Barn, Tårn, Arkitekt, Aldershjem, Steintrapp, Steinmur, Ark, Portal, Arkitekter, Frontispis

Atelier KK

[Skipsreder Otto Andersens hus,"Hopsborg", Hop]

Vindu, Gatelys, Villa, Port, Arkitekt, Steinhelle, Steintrapp, Portal, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

[Portal. Utstillingslokale]

Portal, Butikkinteriør

Atelier KK

[Kaigaten 12 ca. 1920]

Vindu, Balkong, Tobakkhandel, Reklameskilt, Ark, Restaurant/Kafe, Portal, Konfeksjonsforretning, Damekonfektion, Caféer & restaurationer, Cigar- & tobaksforretninger