Jordbruk 5


Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1542-05-14

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1556, 8. april. Slidre (= Slidre sogn, V. Slidre, Oppland)

1556-04-08

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendom, Gårdsdrift

Avskrift av diplom uten dato. Gloppen (Song og Fjordane)

Jordbruk, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Salg av eiendom

Diplom datert 1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

1600-tallet, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Skjøte