Den Jyske Lov 1


Kong Waldemar II’s danske lov

Danmark, Lover, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov