Sykdommer 4


Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Christian Magnus Falsen

Brev fra statssekretær Fredrik Due til Christian Magnus Falsen den 29. august 1829.

1829-08-29

Sykdommer, Lovkommisjon, Permisjon, Høyesterettsjustitiarius

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Forordning, Sykdommer

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sykdommer, Sjøfartsmedisin, Legemidler