Sykdom 5


Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

1700-tallet, Sykdom, Bergen, Legemidler, Terapi

Døden i teateret

Døden, Teater, Arkivdagen, Død, Sykdom, Arkiv

Christian Magnus Falsen

Brev fra statssekretær Fredrik Due til Christian Magnus Falsen den 29. august 1829.

1829-08-29

Sykdom, Lovkommisjon, Permisjon, Høyesterettsjustitiarius

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Sykdom, Forordning

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Sykdom, Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sjøfartsmedisin, Legemidler