Norges historie 2

Samlinger knyttet til Norges historie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0182

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant, Norges historie

Christian Magnus Falsen

Om de høye Rigsembeder Drost, Marsk, Kantsler, Hofmester, Admiral og Skatmester.

Foredrag, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norges historie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost