Artikkel skapt av

Publisert: 1919

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-09-07


Dette dokumentet er knyttet til emnet Zoologi

Er en del av

Naturen. Nr 9-10, September-Oktober 1919, 43de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer

Naturen. Nr 9-10, September-Oktober 1919, 43de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer


comments powered by Disqus