DiplomSignatur: ubb-diplom-0414Gå til side:

Johan Henrich av Rodenstein stadfester et nativitetsbevis for Laurentzius Rytter, som innbyggere og dommere i Unterngesheim har utstedt. Pergament, sglet mangler. Brevet er muligens kommet til Bergen med en tysk familie. Utrykt. Gave fra cancellerirådinne H.M. Christie.


comments powered by Disqus