1958 Nordnæs Bataillon 100-års jubileum, 3. mai 12


Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-001

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.

Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Gatelys, Reklameskilt, Buekorps

Fotografi ubb-kk-n-453-002

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Gatelys, Reklameskilt, Buekorps, Bibliotekbygning

Fotografi ubb-kk-n-453-003

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-453-004

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Sykkel, Gatelys, Reklameskilt, Buekorps, Bibliotekbygning

Fotografi ubb-kk-n-453-005

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Musikkorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-453-006

Atelier KK

Jubileum, Gatelys, Brostein, Trikkeskinner, Buekorps, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-007

Atelier KK

Jubileum, Buekorps, Musikkorps, Idrettsbane

Fotografi ubb-kk-n-453-008

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Gatelys, Reklameskilt, Buekorps, Bibliotekbygning

Fotografi ubb-kk-n-453-009

Atelier KK

Jubileum, Buekorps, Gassverk, Fane, Eksersis, Fotballbane

Fotografi ubb-kk-n-453-010

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Jubileum, Interiør, Restaurant/Kafe, Buekorps, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-011

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Jubileum, Interiør, Restaurant/Kafe, Buekorps, Selskap, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-012