side 22 av Haakon og Frida Sheteligs amatøralbum fra 1903.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.