side 13 av [Fotoalbum etter ingeniør Ingebrigt Lunde]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.