Christian August Sinding

Komponist

Christian August Sinding (11 January 1856 – 3 December 1941) was a Norwegian composer. He is best known for his lyrical work for piano, Frühlingsrauschen (Rustle of Spring, 1896). He was often compared to Edvard Grieg and regarded as his successor.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Sinding)


Christian August Sinding er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0878
  • ubb-ms-1064
  • ubb-ms-1531
  • ubb-ms-1890